Reloaded
Novinky

Rozhovor se SmoGem na www.bigcity.cz

Foto Dnes byl na tento server nahozen rozhovor se SmoGem. Spousta lid se zase bude vztekat, protoe nzory lid z naeho okruhu jsou pomrn odlin, v naich koninch se jim k kontroverzn : ) Zanechte nzor v diskuzi. Pesn link je:

http://www.bigcity.cz/article.php?id=539

ten: 2722 | koment: 50 | Datum: 12.10. 2006 | zprva | Pidat koment
Seznam koment
Pauloffit 24.02. 2019 2019 00:57
http://https://buspar10.com/
buspirone 10 mg
Markoffit 23.02. 2019 2019 09:41
http://https://buspar10.com/
buspar 10 mg
Brad 23.03. 2016 2016 11:45
http://http://www.cricinfobuzzlive.com/t20-world-cup-2016-india-vs-bangladesh-live-streaming-score-ball-by-ball-commentary/
This is great do you have a catologue if so I would love one to share with friends and family.
Brad 23.03. 2016 2016 11:44
http://http://http://www.cricinfobuzzlive.com/t20-world-cup-2016-india-vs-bangladesh-live-streaming-score-ball-by-ball-commentary/
Your blog was too good. i really appreciate with your blog.Thanks for sharing.
Jayssa 29.10. 2015 2015 09:19
http://http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469639372
Ano, take9 si nemysledm, že je nutosnted medt tento post nějak institucionalizove1n. Potedžed jen je, že se nede1 v podstatě hovořit o představiteli justice, protože jedm bude de facto každfd a ze1rove? nikdo. Sedla osobnosti je sice kre1sne1, ale každe1 osoba měned sve1 stanoviska a tedy by se dlouhodobě jistě nedalo mluvit o nějake9m představiteli. Pakliže se ote1zka ptala na aktue1lnedho představitele justice v Česke9 republiky, tak jsem to původně nepochopil spre1vně, ale vzhledem k tomu, že jste spojoval česke9ho reprezentanta s posty reprezentujedcedmi justici v zahraničed jsem ote1zku pochopil takto. Proto se domnedve1m, že nelze charakterizovat reprezentanta justice jako osobu jednu, ale skupinu, jež reprezentuje vždy v každe9m odlišne9m prostředed. Jen by mně zajedmalo, kdo justici reprezentuje např.ve vztahu k "běžnfdm občanům"? Ministr? Snad ano, ale přece jen mi zde sche1zed bližšed vztah pre1vě k justici.ad Motejl: Ano, toto v čle1nku děle1, ale jakou skutečnou autoritu me1? Zde by nebylo možne1 špatne9 vyhle1sit "anketu o nejvlivnějšed osobu pre1vnedho prostředed", resp. použedt již některe9, ktere9 byly uskutečněne9. Ote1zkou však je, nakolik jsou tyto ankety skutečně vypoveddajedced o sedle osobnosti a schopnosti "reprezentace". Domnedve1m se, že spedše reflektujed vědomostned autoritu. Kdo by tedy mohl bfdt skutečnfdm reprezentantem justice? prof.Hollander? JUDr.Rychetskfd? JUDr.Brožove1? JUDr.Baxa? Či někdo mimo soudned soustavu? Arbitera či reprezentanta? daloha obou subjektů je dle me9ho ne1zoru poněkud odlišne1....Je1 se věnuji spedše 2.možnosti.
Marlon 27.10. 2015 2015 18:40
http://http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469646459
Ano, take9 si nemysledm, že je nsontuted medt tento post nějak institucionalizove1n. Potedžed jen je, že se nede1 v podstatě hovořit o představiteli justice, protože jedm bude de facto každfd a ze1rove? nikdo. Sedla osobnosti je sice kre1sne1, ale každe1 osoba měned sve1 stanoviska a tedy by se dlouhodobě jistě nedalo mluvit o nějake9m představiteli. Pakliže se ote1zka ptala na aktue1lnedho představitele justice v Česke9 republiky, tak jsem to původně nepochopil spre1vně, ale vzhledem k tomu, že jste spojoval česke9ho reprezentanta s posty reprezentujedcedmi justici v zahraničed jsem ote1zku pochopil takto. Proto se domnedve1m, že nelze charakterizovat reprezentanta justice jako osobu jednu, ale skupinu, jež reprezentuje vždy v každe9m odlišne9m prostředed. Jen by mně zajedmalo, kdo justici reprezentuje např.ve vztahu k "běžnfdm občanům"? Ministr? Snad ano, ale přece jen mi zde sche1zed bližšed vztah pre1vě k justici.ad Motejl: Ano, toto v čle1nku děle1, ale jakou skutečnou autoritu me1? Zde by nebylo možne1 špatne9 vyhle1sit "anketu o nejvlivnějšed osobu pre1vnedho prostředed", resp. použedt již některe9, ktere9 byly uskutečněne9. Ote1zkou však je, nakolik jsou tyto ankety skutečně vypoveddajedced o sedle osobnosti a schopnosti "reprezentace". Domnedve1m se, že spedše reflektujed vědomostned autoritu. Kdo by tedy mohl bfdt skutečnfdm reprezentantem justice? prof.Hollander? JUDr.Rychetskfd? JUDr.Brožove1? JUDr.Baxa? Či někdo mimo soudned soustavu? Arbitera či reprezentanta? daloha obou subjektů je dle me9ho ne1zoru poněkud odlišne1....Je1 se věnuji spedše 2.možnosti. http://bntprie.com [url=http://tagyqkowu.com]tagyqkowu[/url] [link=http://wrqmff.com]wrqmff[/link]
Camila 26.10. 2015 2015 01:16
http://http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469735111
K zamyšlened je to jistě dobre9 i pro ty, o nichž se v dane9m rozhovoru nemulved :) Mě tam zvle1ště upoutala zmednka o funkci předsedkyně Nejvyššedho soudu jakožto hlavned reprezentantky soudnictved. Do jake9 medry je v ČR zavedenou praxed, že pre1vě předsedkyně Nejvyššedho soudu reprezentuje soudnictved? Jakfdm způsobem tato praxe vznikla? A jakfdm způsobem se pak tato role projevuje nebo projevovat me1? Protože se1m v tomto ohledu předliš velke9 znalosti neme1m a v době před paned doktorkou Brožovou jsem se ještě ředšed divů justice projedžděl na houpacedm koni, byl bych moc re1d, pokud by se mi zde na toto te9ma podařilo rozproudit diskusi.Nejprve se pokusedm shrnout pe1r myšlenek, jež mě k tomuto te9matu napadly. Roli reprezentanta soudnictved lze dle me9ho ne1zoru che1pat dvojedm způsobem, jednak jako určitou charismatickou autoritu, jež je ostatnedm provozovatelům sve9 profese (nejen more1lnedm) vzorem, jednak jako mluvčedho cele9 jedne9 složky ste1tned moci. V druhe9m předpadě se pak ste1ve1 idee1lnedm komunikačnedm ventilem soudů a ochre1ncem jejich neze1vislosti vůči fatokům či nepatřične9 kritice ze strany exekutivy nebo me9died, popř. veřejnosti. Ve Spojene9m kre1lovstved tuto funkci zatedm zaste1ve1 Lord Chancellor, nicme9ně po vzniku Nejvyššedho soudu ple1novane9m na rok 2009 ji zřejmě přede1 pre1vě jeho předsedovi. V ostatnedch zemedch Common Law je tato funkce tradičně spojove1na s osobou ministra spravedlnosti, jež se často snoubed take9 s roled nejvyššedho ste1tnedho ze1stupce.Vzhledem k tomu, že v poslednedch letech je doktorka Brožove1 oběted cedlene9 diskreditace ze strany představitelů exekutivy, jejed role reprezentanta soudnictved tedm zřetelně trped. Zde se doste1ve1m do faskaled sve9 kre1tke9 paměti, neboť nejsem schopen si odpovědět na ote1zku, zda se jejed předchůdci či ona sama před zače1tkem svfdch sporů s prezidentem Klausem te9to role nějak aktivněji zhostili. V současnosti se mi nicme9ně zde1, že soudnictved sve9ho jasne9ho reprezentanta postre1de1. Jakoby se však objevovali dalšed kandide1ti rekrutujedced se i z jinfdch vysokfdch postů. Ať už je to v např. nejvyššed ste1tned ze1stupkyně, jedž mnohe9 medie1lned kauzy nuted postup sve9ho fařadu hojně vysvětlovat, nebo předseda soudcovske9 unie. Pod vlivem přečtene9ho čle1nku pak ve mně bujed pocit, že na ze1kladě sve9 vysoke9 autority by za něj mohl bfdt považove1n i se1m doktor Motejl. Tak teď jen doufe1m, že jsem druhfdm odstavcem možnou diskusi spedše nezadusil.. :)
free run 4.0 07.08. 2014 2014 00:29
http://http://www.nikefreerun4.net
coach factory [url=http://www.coachfactory-2014.com][b]coach factory[/b][/url] coach factory outlet [url=http://www.coachfactory-2014.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
Louis Vuitton Outlet 11.08. 2012 2012 14:35
http://http://www.louisvuittonoutletl1.com
What a excellent resource!
Louis Vuitton Outlet 11.08. 2012 2012 07:12
http://http://www.louisvuittonoutletl1.com
Thanks! it's helpful to me!

Strana: <  1 2 3 4 5  z 5  >