Reloaded
Novinky

Marpo m cenu ka !!!

Foto Docela jsem nevil, kdy jsem tuhle informaci poprv zaregistroval, protoe tady to funguje tak, e je tu pr skupin,kter neustle sbraj ceny. Vtinou je navrhuje porota sloen z jejich kamard, take to pokad klapne : ) U tchto cen hlasovali divci, co m pro m mnohem vt

"vpovdn" hodnotu, ne sedmilenn porota, sloen z dvou velkch hiphopovch web /nemusm asi kat kterch/ na pedvn Andla 2005. Jestli to te Marpo a jet se dr na nohou /vm jak asi vypad trening v Thajsku/ tak preju Ve nej, hodn inspirace, energie a veho co je poteba... SmoG

ten: 6504 | koment: 181 | Datum: 09.02. 2007 | hlen | Pidat koment
Seznam koment
Robert 26.10. 2015 2015 01:05
http://http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469725389
Pane Hučedne promi?te, ale Vaše srovne1ned kulhe1 na obě nohy.Uzne1te, doufe1m, se1m, že je rozdedl mezi vfdběrovfdm ředzenedm na, dejme tomu, dostavbu tělocvičny, kde plně che1pu, že zaaavdteli nemused vyhovět že1dne1 nabeddka, a třeba soutěžed v mateřske9 škole o nejhezčed obre1zek z vfdletu do ZOO.Che1pete snad, že ozne1mit dětem, že slibenfd nanukovfd dort nevyhraje nikdo, protože se paned učitelce že1dnfd obre1zek neledbil, nened zrovna to prave9 ořechove9.Pokud snad chtěl ministr vyhle1sit skutečnou soutěž o nove9 logo, pak to měl učinit profesione1lnějšedm způsobem.Nebo se na podobnou pitomost rovnou vykašlat, protože me1m dojem, že jsou na stole důležitějšed proble9my, nežli utre1cet zbytečně penedze za tisk novfdch hlavičkovfdch papedrů a vizitek. :-(Mimochodem můj předchozed předspěvek (18:57) byl medněn spedše jako vtip.K Vašim ote1zke1m.Ano, praced novine1řů je upozor?ovat na šlendrie1n ve ste1tned spre1vě.Ke9ž by nevyplacene1 odměna studentovi byl jedinfd proble9m na MŠMT.Ano, pre1ce našich novine1řů me1 daleko k dokonalosti. Přesto de1ve1m přednost tomu, když o proble9mu vedm, nežli kdyby ho "korektně" zametli pod koberec.Ano, můj ne1zor je, že v činnosti ministra převažujed škody nad užitkem. Proto bych uvedtal jeho odvole1ned. (I s rizikem, že po něm nastouped ještě většed amate9r.)Ne, nedomnedve1m se, že fačel světed prostředky. Proto jsem neměl proble9m se ministra zastat v předpadě zpochyb?ove1ned jeho diplomove9 pre1ce a chtěl jsem se ho zastat ve věci přeste1vek, leč bohužel jeho hloupe1 rozhodnuted byla rychlejšed.Ne, nedomnedve1m se, že cele1 "kauza odměny za logo" je bůhvedjak vfdznamne1.Na druhou stranu MŠMT je fařad a ten me1 sve9ho představene9ho.Když chce medt ministr svou fotku (ne1mi zaplacenou) na webovfdch stre1nke1ch pod logem ministerstva, mused ne9st i důsledky svfdch hlouposted a omylů.
sales coaching Sydney 18.08. 2015 2015 00:29
http://www.mgiconsultancy.com.au/sales-coaching-sydney/
I was working and suddenly I visits your site frequently and recommended it to me to read also. The writing style is superior and the content is relevant. Thanks for the insight you provide the readers!
Buy Watson online 18.08. 2015 2015 00:21
http://megapharmacy4u.com/buy_online/Hydrocodone/Watson/10/325
Thanks, I was looking for information and your blog really helped me.
retail consultancy 17.08. 2015 2015 23:52
http://www.mgiconsultancy.com.au/retail-consultancy-sales-developement-sydney/
It is my pleasure that I have the unique opportunity to comment on this awesome post.
Buy Adderall online 17.08. 2015 2015 23:35
http://megapharmacy4u.com/buy_online/Amphetamine_Dextroamphetamine/ADDERALL/30
Thanks for your Information, I like your blog very much, Well done.
sales training 17.08. 2015 2015 23:05
http://www.mgiconsultancy.com.au/sales-training-sydney/
I am speechless after seeing these pictures! I love them all! I teach kindergarten and I'm going to make a theme, and photographs have given me so many ideas! You are so talented! Thanks!
buy percocet online 17.08. 2015 2015 23:04
http://http://www.buypercocetonlinepharmacy.com/
Thanks for your Information, I like your blog very much, Well done.
best organic seo services 17.08. 2015 2015 22:27
http://http://www.ictmentors.com/
I am also interested in this topic. I have spent a lot of time on searching this kind of topic. It is very informative.
cost effective web development company 17.08. 2015 2015 22:24
http://http://www.ictmentors.com/
Hello Dear, Really your blog is very interesting.... it contains great and unique information. I enjoyed to visiting your blog. Its just amazing.... Thanks very much.
best google seo company 17.08. 2015 2015 22:21
http://http://www.ictmentors.com/
Awesome post, thanks so much for sharing this with us

Strana: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  > >>