akaimpc

Syndrom Snoop3.0 - Raz, Dva

(Christos)

Na nebi je kříž, slovo na ústech je
krvácí radostí, už žádný "protože"
a Ti blázni spěj..(spěj) tiše usínaj
svíčky jejich reality zhasínaj
naše potrava na stole čeká
potrava chudých lidí je hlasitá stejně jako já
*gipsy,smog,tchybo, a christa..
život je smrt a smrt je tak jistá
nalevo tváře a vpravo zase tváře
ptám se, proč je světlo hluboký, ptám se
proč ve tmě slídím, hip-hop je kořist
tak utírám krev a utírám ji o list..

Ref:

Můžeš to cejtit - nemůžeš to zdolat
Můžeš to pochopit - nenajdu slova
slova a slova, znova a znova
Mlčeti-jedna, zlato-dva
Můžeš se hejbat - nemůžeš to prodat
Nemůžeš to chtít - lze to jen dělat
pochodeň čehosi, kdysi a kdesi..
hluboko-raz, v Tobě-dva

(Gipsy)

Můj odkaz pro "cosi" je kdesi a kdysi
se kdosi snažil dohromady sepsat spisy
byl sem to já a byl jsi to ty
nikdo a kdokoliv..provždy a nikdy
zavřete zbytečně těžký knihy
a otevřete svojí duši pro kousek mystiky
**rap je služba, je to mý povolání
v harému slov, moje odhodlání
je tok čehosi v mojí krvi barevný
tok čehosi v mojí mysli smrtelný
můj odkaz pro cosi je kdesi a kdysi
to byl třeba Deph..Christos nebo Gipsy..

Ref:

(Gipsy)

Patříš tam celej, osudová karta
je prázdná jako plutonium bez plutonia
SCÉNA..stonhedge tvýho sebezapírání
krev na podlaze tří klubů už Tě schání
ZASCHNE a pozná tu věčnost sebezměny
ZASCHNE a počká si na Tvoje paty
přilne ke tvý botě a uhoří v konci
bude se radovat za změnu pozice
mc, dj, filozof, kotel
jedna forma života a ubohej bordel
můžeš to cejtit - nemůžeš to popřít
zaschlá krev, která už nejde setřít..

Ref: