akaimpc

Syndrom Separace - Slunce, Světlo Života

Děkuju stromům každym svym dechem
za vzduch a zakázaný ovoce s ledem,
děkuju hlíně a zemi,
každym krokem, co udělám,
levou pravou a všemi,
děkuju rukám, že pouště a držej
mlátěj a hladěj a trhaj a tvořej,
každym dotekem děkuju rukám,
že hořej životem a že je používám,
děkuju každym slovem nasranym
šťastnym, připravenym,
depresivnim, nasranym,
děkuju sochám, že chráněj a střežej
všechnu fantazii a touhu vyložej,
onu touhu po světě, co v nás dělá nás,
co je ve všech představách dokonalá,
nejprv ale ze všecho děkuju Slunci
za světlo života a mou další šanci.

REF:
Slunce je světlo života,
děkuj a staneš se bohatym,
pokud ti stačí, co máš,
pak slunce bude světlem
a syndrom separace splyne s životem..x2

Konečně rád bych poděkoval lidem,
kterym ´sem nikdy neděkoval,
nejlepším, nejhorším dobrým a zlým,
všichni jenom děláme to, co se musí,
Slunce svítí i na hříšný děti,
moje dík proto taky
vzpomíná na všechny lidi,
děkuju ta to, že ´ste jaký ´ste,
vy mi dovolujete bejt všim, čim ´sem,
taky děkuju mořím a souším a horám,
horám, co doufaj, že je někdo zdolá,
děkuju kamenům za to,
že zakryly propast beze dna,
kde je všechno zlato,
největší dík ale patří Slunci,
že dává mi Světlo a mou další šanci,
každý ráno, když se probudim ze snů,
jedinym pohledem děkuju.
REF:x2