akaimpc

Syndrom Separace - T.D.T.

Sestup na zem, je výjmečnej stav
Filozofie si klade otázky ze všech stran
Naprosto vyšokovaná zásahem
Novodobý vize zákulisí, co je za závěsem
Zmražuje čas v agonii iluzie
Prázdný místo v našich řadách objevuje
A žádná rovnice na to místo nepasuje
Otazník z těžký oceli svůj pád připravuje

Prlchy diamantů odrážej světa třpyt
Čimž můžou svojí pravdu lehce upravit,
Jelikož se můžeš za diamanty schovat
Namířít jejich lesk, aby mohl oslepovat
Některý věci bijou Ti přímo do očí
Dobře věděli, že právě proto nikdo nezakřičí
Nejlepší je schovat bombu tam,
Kde všechno bejvá normální
a všechno skryje sebeklam..

Teroristi,
Ti za výlohou ´sou teroristi
´sme to my všichni, ´sme separatisti
a mladá pravdologie je na počátku éry
přiliš velký chyby
terorizmu diamantovýho třpytu
dovolili ekselentní pokrok
učili nás, že každý proč má svý proto
tahle logika nás obdařila výhodou
díky který teď můžeme proskočit výlohou.

Vítejte v novym hnutí v novym tisícíletí
Kdo nerozbil svý sklo, ten se brzo vzbouří
Anarchie mění se v defragmentaci
V hnutí…

Svět ztuhnul, uviděl, že za bílýho dne
Noc vládne druhý polovině planety Země
Pozitivní Svět, do kterýho nás strčili
Nám připadal jako dar, co ´sme vytvořili
Až teď, teprve teď vidim na oblacích
Šeď mozkovou a pod ni NH3 v akci
Moje vzpoura je touha po síle komunity
Co opravdu chce utvářet místo pozitivity

Agresivní zachycení hada
Ti dovolí znát jeho jed a tim i základ séra
Zachycujem agresivně líbívej Svět,
co nás podle uštknul a nakazil jedem
Je v nás a tenhle Svět nás vychoval,
aby den nezávislosti z prachu povstal
Teď..probudil se k žití.
Hip hop je monstrum jeho válečnejch dětí.

ref:
teror diamantovýho třpytu